คําถามเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ 2565 จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย

43254
0

แบบทดสอบวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่สนใจได้ศึกษาความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ 2565

คําถามเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ 2565 จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย

1. วิทยาศาสตร์คืออะไร    

ก. ความรู้ของโลกธรรมชาติ

ข. ราหูอมจันทร์

ค. การสัมภาษณ์

ง. การเล่าต่อกันมา

2.เพราะเหตุใดจึงควรตัดใบบางส่วนออกเมื่อต้องการย้ายต้นไม้ไปปลูกในที่ใหม่

ก. เพื่อลดการคายน้ำ

ข. เพื่อลดน้ำหนักของต้นไม้

ค. เพื่อลดการสังเคราะห์ด้วยแสง

ง. เพื่อกระตุ้นให้พืชสร้างอาหารมากขึ้น

3. เมื่อดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ ทำให้คนบนโลกเห็นดวงอาทิตย์มืด เป็นปรากฏการณ์ใด

ก. สุริยุปราคา

ข. จันทรุปราคา

C. ค. เรือนกระจก

ง. ผิดทุกข้อที่กล่าวมา

4. นักวิทยาศาสตร์คนใดผลิตกล้องโทรทรรศน์

ก. เซอร์ ไอแซก นิวตัน

ข. มาดาม มารี คูรี

ค. กาลิเลโอ

ง. ทอมัส แอลวา เอดิสัน

5. เซอร์ ไอแซก นิวตันค้นพบสิ่งใด

ก. ธาตุเรเดียม

ข. โทรศัพท์

ค. แรงโน้มถ่วงของโลก

ง. ถูกทุกข้อ

6.ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์

ก. ช่างสังเกต

ข. มีความเป็นเหตุผล

ค. มีความคิดริเริ่ม

ง. ถูกทุกข้อ

7.พระมหากษัตริย์พระองค์ใดได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย

ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

8. วันวิทยาศาสตร์ไทยของทุกปีตรงกับวันใด

ก. 18 กันยายน

ข. 18 สิงหาคม

ค. 18 ตุลาคม

ง. 18 พฤศจิกายน

9. กล้องชนิดใดใช้ส่องดูดวงดาวบนท้องฟ้า

ก. กล้องส่องทางไกล

ข. กล้องโทรทรรศน์

ค. กล้องจุลทรรศน์

ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

10. เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่า

ก. เทอร์มอมิเตอร์

ข. ไฮกรอมิเตอร์

ค.อัลติมิเตอร์

ง. บารอมิเตอร์

อ้างอิง
https://www.proprofs.com

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 5 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้แจกภาพวาดระบายสีวันวิทยาศาสตร์ 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
บทความถัดไปแจกไฟล์รูปจัดบอร์ดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่