ตัวอย่างการเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

1105
2

ตัวอย่างการเขียน แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

ข้อตกลงฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ย้ำอีกครั้ง เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เครดิตที่มา นายศักดิ์ชัย

1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบ PA1 ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดทำข้อตกลง

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอในภาพรวมของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2

3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 4 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้กลยุทธ์สร้างห้องเรียนออนไลน์ ให้ถูกใจผู้สอน โดนใจคนเรียน
บทความถัดไปดาวน์โหลดแบบคัดกรองเช็คTimeline ก่อนฉีดวัคซีนนักเรียน ได้ที่นี่

2 ความคิดเห็น

  1. […] ตัวอย่างการเขียน PA อย่างไรให้ชัดเจนและตรงประเด็น การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcomes)และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริงสภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร […]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่