ค้นหาข้อมูลจาก Google
บทความ

ภาระงานของครูไทย ที่มากกว่าคำว่า สอน

ภาระงานของครูไทย
ภาระงานของครูไทย

ภาระงานของครูไทย ที่มากกว่าคำว่า ‘สอน’

อาชีพครูคืออาชีพที่มีหน้าที่สอนนักเรียนให้มีความรู้ แต่สำหรับประเทศไทย ครูไม่ได้ทำหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว ยังมีภาระหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องแบกรับ ซึ่งครูแต่ละโรงเรียนอาจจะแบกรับภาระงานที่นอกจากการสอนไม่เท่ากัน แต่โรงเรียนขนาดเล็ก ครู 1 คนอาจจะได้รับหลายหน้าที่มากกว่า อาจด้วยปัจจัยคนไม่พอ หรือไม่มีเงินพอในการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม ซึ่งงานบริหารต่างๆ ในโรงเรียน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูรับผิดชอบเกือบทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น

ต้องทำงานธุรการ พัสดุ บริหารในโรงเรียนงานที่ต้องจัดการภายในโรงเรียน เช่น
– งานเอกสาร : ทำใบรับรอง สมัครเรียน ลาออก
– งานการเงินงบประมาณ : ทำบัญชี รายรับรายจ่าย เบิกงบประมาณ- งานพัสดุ : ดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดซองประมูล คีย์พัสดุเข้าระบบ
– งานบุคคล : เช็กขาดลามาสาย ดูเรื่องเงินเดือน
– งานทั่วไป : อนามัย อาคารสถานที่ ประกัน และอื่นๆ อีกมากมายหากเกิดข้อผิดพลาดก็มีความผิดทางวินัย.

ต้องทำประเมินบุคคล
-ประเมินโรงเรียนบ่อยๆโรงเรียนจะมีการประเมินบ่อยครั้ง ทั้งการประเมินบุคคล เช่น ประเมินปรับเงินเดือน ทำวิทยฐานะ รวมไปถึงการประเมินคุณภาพโรงเรียน ที่บุคลากรในโรงเรียนต้องช่วยกัน เช่น จัดสภาพโรงเรียน ทำเอกสารต่างๆ ที่มีบ่อยครั้งจนเกินความจำเป็น.

ดูแลงานตามโอกาส ไปแข่งขัน ไปประชุม ต้อนรับผู้ใหญ่นอกเหนือจากการบริหารภายในโรงเรียนแล้ว ยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบในบางโอกาส เช่น มีมหกรรมพานักเรียนไปแข่งขัน ไปประชุม ดูงาน จัดงานเกษียณ ต้อนรับผู้ใหญ่ รวมไปถึงงานบริการชุมชนด้วย.

ต้องทำมากกว่า 10 โครงการต่อปีการศึกษาในแต่ละปีจะมีการจัดโครงการต่างๆ มากมาย ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียนสีขาว โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งโครงการเหล่านี้มีมากกว่า 10 โครงการต่อปีการศึกษา และครูต้องเป็นคนรับผิดชอบโครงการด้วย.

สอนไม่ตรงสาย รับผิดชอบหลายระดับชั้นปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายๆ โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่พอ เช่นครูคณิตศาสตร์ต้องสอนภาษาไทยด้วย หรือต้องสอนตั้งแต่ ป.1 – ป.6 ทำให้การสอนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมไปถึงการตรวจการบ้านเด็กที่เยอะจนแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัว.

ครูต้องอยู่เวรกลางวัน-กลางคืน รวมวันหยุดราชการครูต้องมีการจัดเข้าเวรทั้งกลางวันและกลางคืน รวมไปถึงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ โดยจะมีเวรประจำวัน เช่น รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ตรวจโรงอาหารตอนกลางวัน ส่วนครูผู้ชายต้องอยู่เวรกลางคืนด้วย

ที่มา www.facebook.com/onenews31

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button