ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวการศึกษา

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องแบบ-เครื่องหมายลูกเสือให้ทันสมัย 2566

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติยกเครื่องกิจการลูกเสือไทย ตั้งคณะทำงานปรับปรุงพัฒนาเครื่องแบบ-เครื่องหมายลูกเสือให้ทันสมัย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายวรัท พฤกษาทวีกุล รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ 1376/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องแบบ และเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบของลูกเสือให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และความต้องการของลูกเสือ ผู้ปกครอง และสังคม

โดยนายสมมาต สังขพันธ์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงาน และผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เป็นเลขานุการ องค์ประกอบคณะทำงานรวมทั้งสิ้น 44 ราย ซึ่งมาจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ศึกษาธิการภาค สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน หน่วยงานด้านกิจการนักเรียน ด้านประชาสัมพันธ์ ผู้แทนสโมสร/สมาคมลูกเสือ ผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี เป็นต้น

เพื่อทำหน้าที่รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อสรุปของความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องแบบ เครื่องหมายประกอบของเครื่องแบบลูกเสือ จากเอกสารและสื่อทุกช่องทาง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับราคา ค่าใช้จ่าย และงบประมาณที่เกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ รวมทั้งจัดทำรายงานข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน รวมทั้งข้อเสนอการแก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติโดยเร็วต่อไป

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button