เอกสารที่ใช้สมัครเรียน เอกสารสมัครเรียนชั้นประถม ปีการศึกษา 2566

50
0

เอกสารสมัครเรียนชั้นประถม

  1. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
  2. สำเนาสูติบัตร หรือใบเกิดของนักเรียน 1 ฉบับ
  3. รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว
  4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
  5. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 1 ฉบับ
  6. สมุดรายงาน ปพ.1 ปพ.6 และ ปพ.8
  7. ทะเบียนนักเรียน (ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน เอกสารสมัครเรียนชั้นประถม ปีการศึกษา 2566

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้สอบ ก.พ 66 โค้งสุดท้าย รีบสมัครก่อนปิด 17 กุมภาพันธ์ นี้
บทความถัดไปประกาศผลสอบ RT ป.1 NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่