ค้นหาข้อมูลจาก Google
วิทยฐานะ

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนิสิต นักศึกษา 2566

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนิสิต นักศึกษา 2566
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนิสิต นักศึกษา 2566

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนิสิต นักศึกษา 2566

นิสิต นักศึกษาที่กำลังยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ KSP self-service

โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนฯ (ได้รับการประกาศผลจากคุรุสภาว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ) และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)
  • มีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือปริญญาบัตร
  • มีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
  • ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ ผ่านระบบ KSP Self-service และชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 45 วัน

ผู้ที่ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ฯ ผ่านทั้ง 4 วิชา หรือผ่าน “วิชาชีพครู” จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (B-License)

ส่วนผู้ที่ยังไม่ผ่านผลการทดสอบด้านความรู้ฯ จะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P-License)

ระบบ KSP Self-Service https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนิสิต นักศึกษา 2566

หมายเหตุ

1. หลังจากค่าธรรมเนียมเข้าระบบของคุรุสภาแล้ว คุรุสภาจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้

2. ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันทำการ นับตั้งแต่เอกสาร หลักฐานถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นขอให้ผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

3. กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน จะทำได้ใน 3 กรณี ดังนี้ 1) ใช้ในการสมัครสอบและจะหมดระยะเวลาการรับสมัคร 2) ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งที่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในวันที่บรรจุ 3) ทำหรือต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้ เอกสาร หลักฐานถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น

4. สถาบันอุดมศึกษา สามารถส่งคำขอให้คุรุสภาออกหนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ส่งข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนิสิต นักศึกษา 2566
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนิสิต นักศึกษา 2566

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนิสิต นักศึกษา 2566
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนิสิต นักศึกษา 2566
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนิสิต นักศึกษา 2566
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนิสิต นักศึกษา 2566

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button