เข้าระบบ HRMS สพฐ. 2022 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

224
0

เข้าระบบ HRMS สพฐ. 2022 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดตัวระบบ HRMS ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จะช่วยทำให้การดําเนินงานการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดสรรอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนภาครัฐในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับคุณครูทั่วประเทศ ผ่านทางระบบบริหารดูแลบุคคลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการขับเคลื่อนให้รัฐบาลเป็นรัฐบาล 4.0 โดยมีผู้บริหารของ สพฐ. ได้แก่ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และผู้อำนวยการสำนักอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สพฐ. เข้าร่วม ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

ระบบ HRMS ของ สพฐ. ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ ของนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ที่ได้วางรากฐานการทำข้อมูล Big Data ของ สพฐ. มาตั้งแต่แรกเริ่ม และเป็นผลงานของข้าราชการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ที่ได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาด้วยความรู้ความสามารถของข้าราชการในสังกัด เป็นระบบที่รวบรวมฐานข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบ Single Data หรือ ฐานข้อมูลเดียว ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการวางอัตรากําลังครูของแต่ละสถานศึกษา และ สามารถเห็นความเคลื่อนไหวได้แบบ Real Time เมื่อมีการโยกย้าย การเกษียณอายุ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตรากําลังครูในแต่ละโรงเรียน นอกจากนั้นยังสามารถระบุความต้องการครูแต่ละสาขาวิชาเอก ที่จะตรงกับความต้องการของโรงเรียนเพื่อช่วยทำให้คุณภาพการศึกษาพัฒนาขึ้นได้อย่างชัดเจน รวมถึงยังสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวงศึกษาธิการและภายนอกได้เป็นอย่างดี เช่น การวางแผนร่วมกันในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการอัตรากําลังครูในแต่ละสาขาวิชาเอกได้อย่างแม่นยํา เป็นต้น

เข้าระบบ HRMS สพฐ. 2022 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

เข้าสู่ระบบ HRMS สพฐ. – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างอิง
https://www.kruchiangrai.net/2022/08/05/hrms/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัว 2565 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน
บทความถัดไปสพฐ. เตรียมเปิดสอบพนักงานราชการ 2565 ตำแหน่งครูผู้สอน 1082 อัตรา 144 เขต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่