ข้อสอบพนักงานราชการครู 2565 พร้อมเฉลย

11103
0
ข้อสอบพนักงานราชการครู 2565 พร้อมเฉลย

ข้อสอบพนักงานราชการครู

ประเภทของพนักงานราชการ มี 2 ประเภท คือ

 1. พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติในลักษณะเป็นงานประจำทั่วไป ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ
  1.1 กลุ่มงานบริการ
  1.2 กลุ่มงานเทคนิค
  1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  1.4 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
  1.5 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
 2. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ มี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน โปรดดูประกาศ คพร. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ข้อสอบพนักงานราชการครู 2565 พร้อมเฉลย

ดาวน์โหลด ข้อสอบพนักงานราชการครู 2565 พร้อมเฉลย

ไฟล์แนวข้อสอบวิชาเอก พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สังกัด สพฐ. เครดิต : บ้านสอบครู นายบวร เทศาริทนร์

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 2 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน AI for Schools
บทความถัดไปแนวข้อสอบพนักงานราชการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่