Universal Design for Learning เครื่องมือช่วยในการออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน

12
0

Universal Design for Learning เครื่องมือช่วยในการออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน

วันนี้ สภาการศึกษา ชวนทุกท่านเรียนรู้ Universal Design for Learning เครื่องมือช่วยในการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง

มาดูการออกแบบการทำงานของสมองที่ครอบคลุมมิติต่างๆ กันค่ะ

การเข้าถึง (Access)เพิ่มทางเลือกและอิสระในการเลือก เพิ่มความเชื่อมโยง ลดสิ่งรบกวน รูปแบบการนำเสนอปรับแต่งได้ และหลากหลาย เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี ปรับวิธีการตอบสนองให้หลากหลาย

การสร้าง(Build) สนับสนุนการร่วมมือ เน้นความสำคัญของเป้าหมาย เพิ่มความท้าทายด้วยทรัพยากรที่หลากหลาย นำเสนอโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ชี้แจงคำศัพท์ ส่งเสริมความเข้าใจต่างภาษา สนับสนุนให้เกิดการฝึกฝน ใช้สื่อและเครื่องมือที่หลากหลาย

การซึมซับ(Internalize)ส่งเสริมทักษะการจัดการและความเชื่อในการพัฒนาการสะท้อนและประเมินตัวเอง เสริมสร้างความรู้พื้นฐาน เน้นรูปแบบ ความคิด ความเชื่อมโยง และสรุปความรู้‍ตั้งเป้าหมาย สนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์การจัดการข้อมูลและทรัพยากร

เป้าหมาย(Goal)ผู้เรียนแบบมีจุดมุ่งหมายและแรงบันดาลใจ ผู้เรียนแบบมีความรอบรู้ ผู้เรียนแบบมีกลยุทธ์และเป้าหมาย

เอกสารฉบับเต็ม

https://shorturl.asia/1oSFW

สอบถามความรู้เพิ่มเติม

0 2668 7123 ต่อ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่