การตรวจในพิธีปิด ในการประชุมกองของลูกเสือ

8
0
การตรวจในพิธีปิด ในการประชุมกองของลูกเสือ

การตรวจในพิธีปิดขั้นตอนดังนี้

1. นายหมู่ตรวจ ผู้กำกับสั่งนายหมู่ตรวจเครื่องแต่งกาย

2. นายหมู่ทำวันทยาวุธ เคารพผู้กำกับ

3. ก้าวออกมาข้างหน้า 3 ก้าว แล้วกลับหลังหัน รองนายหมู่ทาวันทยาวุธ 1 ครั้งเช่นกัน เสร็จแล้ววิ่งอ้อมหลังมาแทนที่นายหมู่

4. รองนายหมู่ ทาเหมือนตอนเปิดทุกขั้นตอน

5. นายหมู่ตรวจ ก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ตรวจรองนายหมู่ทางด้านหน้า ตั้งแต่ ศีรษะจรดเท้า แล้วสั่งรองนายหมู่กลับหลังหัน เพื่อตรวจด้านหลัง เมื่อตรวจเสร็จให้นายหมู่สั่ง “กลับหลังหัน”(ทาเหมือนการตรวจตอนพิธีเปิดกอง)

6. รองนายหมู่ก้าวเข้าตามนายหมู่ คอยรับฟังผลการตรวจจากนายหมู่(เหมือนขั้นตอนในการเปิดกอง)
• เมื่อนายหมู่ตรวจพบข้อบกพร่อง ให้บอกกับรองนายหมู่ถึงข้อบกพร่องนั้น ๆ แต่ไม่ต้องไปแตะต้องตัวลูกเสือโดยเด็ดขาด และลูกเสือเองก็ไม่ต้องแก้ไขในขณะนั้น เมื่อตรวจไปจนถึงคนสุดท้ายของหมู่ ให้นายหมู่เดินอ้อมไปด้านหลังเพื่อตรวจด้านหลัง โดยมีนายหมู่ก้าวเท้าตามไปด้วย เสร็จแล้วนายหมู่และรองนายหมู่กลับที่เดิม เพื่อรายงานผลการตรวจ
• รองนายหมู่สั่ง “หมู่… วันทยาวุธ” แล้วรองนายหมู่กล่าว “ขอบคุณครับ/ค่ะ” แล้วสั่ง “เรียบอาวุธ ตามระเบียบพัก”
• ให้นายหมู่กลับหลังหัน เพื่อรายงานต่อผู้กำกับ (ทำเช่นเดียวกันเหมือนกับขั้นตอนในพิธีเปิด)

หมายเหตุ ในการให้คำสั่ง “กอง..แยก” ใช้ในกรณีที่แยกไปทำการเรียน และต้องกลับมารวมกองอีกให้ลูกเสือ-เนตรนารี ทำขวาหัน แล้วแยกไปทันทีในการให้คำสั่ง “กอง..เลิก” ใช้ในกรณีที่เลิกหรือจบการเรียนในวันนั้นให้ลูกเสือ-เนตรนารี ทำวันทยาวุธ แล้วขวาหันเดินออกไปก่อนจะสั่งคำสั่ง “กองแยกหรือกองเลิก” จะต้องสั่งกองตรงก่อนทุกครั้ง

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ขั้นตอนพิธีเปิดประชุมกองของลูกเสือ การตรวจ นายหมู่ตรวจ
บทความถัดไปรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่