สรุปการรับรองสำเนาเอกสารย้าย ตามตัวชี้วัดย้ายปกติ ปี 2566

1257
0
สรุปการรับรองสำเนาเอกสารย้าย ตามตัวชี้วัดย้ายปกติ ปี 2566

สรุปการรับรองสำเนาเอกสารย้าย ตามตัวชี้วัดย้ายปกติ ปี 2566

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566

สรุปการรับรองสำเนาเอกสารย้าย ตามตัวชี้วัดย้ายปกติ ปี 2566

ตัวชี้วัดที่ 1
1.1 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเขต (ก.ค.ศ.16)
1.2 ผู้ขอย้าย (โครงการที่ทำ)
1.3 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเขต (ก.ค.ศ.16)
1.4 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเขต (ก.ค.ศ.16)

ตัวชี้วัดที่ 2
2.1 ผู้ขอย้าย (ผลงานนักเรียน+คำสั่ง)
2.2 ผู้ขอย้าย +ผู้อำนวยการ (ผลงานโรงเรียน+คำสั่ง)

ตัวชี้วัดที่ 3
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเขต (ก.ค.ศ.16)

ตัวชี้วัดที่ 4
ไม่ต้องเซ็น (ถ้าพื้นที่พิเศษ แนบประกาศพื้นที่พิเศษ)
ไม่ต้องเช็น (ถ้าพื้นที่ปกติ ไม่มีเอกสาร)

ตัวชี้วัดที่ 5
5.1 ผู้ขอย้าย (หลักฐานการพัฒนาตนเอง)
5.2 ไม่ต้องเซ็น (สรุปความรู้ไม่เกิน 3 แผ่น)

ตัวชี้วัดที่ 6-7
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเขต (ก.ค.ศ.16)

อ้างอิง
https://personnel.obec.go.th/home/archives/53767

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
บทความถัดไปขั้นตอนพิธีเปิดประชุมกองของลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่