ยืนยันสิทธิ์ 18-19 พ.ค 65 รอบที่ 3 : รอบ Admission

26
0

รอบที่ 3 : รอบ Admission

  • วันรับสมัคร : 2-10 พฤษภาคม 2565
  • ประกาศผลในระบบ : วันที่ 18 และ 24 พฤษภาคม 2565
  • ยืนยันสิทธิ : วันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2565
  • สละสิทธิในระบบ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ

สำหรับรอบที่ 3 น้อง ๆ จะมีเวลาในการยืนยันสิทธิ์ 2 วัน โดยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 155,424 มีจำนวนน้อง ๆ Dek65 ที่เข้าสมัครรวมทั้งสิ้น 111,990 คน

น้อง ๆ ที่สมัครรอบ 3 ต้องวางแผนให้รอบคอบ  DEK65 ต้องยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 (ก่อนเวลา 23.00 น.ของวันที่ 19 พ.ค.) ซึ่งเป็นการยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า 

จากนั้นระบบจะประกาศผลครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ของน้อง ๆ อัตโนมัติ ตามที่น้อง ๆ แจ้งความประสงค์ในวันที่ 18-19 พ.ค.65 และเมื่อน้อง ๆ ตัดสินใจยืนยันสิทธิ์ รอบ 3 ไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ (สละสิทธิ์) ได้ และไม่สามารถสมัครรอบ 4 ได้ อีกแล้ว

รวมทั้ง หากน้อง ๆมีสัมภาษณ์ แต่ไม่ไปสัมภาษณ์ ถือว่าไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่อยากไม่เข้าเรียน ดังนั้น อย่าลืมนัดสัมภาษณ์ และต้องปฏิบัติตามกติกาของมหาวิทยาลัยนั้น และไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของระบบ TCAS ดังนั้น ไม่สามารถสมัครสอบรอบ 4 ได้เช่นเดียวกัน 

ย้ำต้องตัดสินใจให้ดี ก่อน ยืนยันสิทธิ์ 

วิธียืนยันสิทธิ TCAS65
 

1. ผู้สมัครทุกคนต้องเข้าระบบในช่วงการประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 เพื่อเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก หรือแจ้งความประสงค์ ขอประมวลผลครั้งที่ 2 เพื่อเลื่อนลำดับขึ้นเท่านั้น หากมีที่ว่างและคะแนนถึงเกณฑ์เป็นตัวจริง ในลำดับที่สูงขึ้น พร้อมเลือกสาขาวิชาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในลำดับที่ต้องการหากได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจากการประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าหากเลื่อนลำดับขึ้นไม่ได้และยังต้องการเข้าศึกษาในลำดับที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้องเลือกยืนยันสิทธิ์ในลำดับที่ผ่านการคัดเลือก นั้นแล้วด้วย

หากไม่ดำเนินการจะถือว่า ไม่ใช้สิทธิ์และไม่สามารถขอกลับมาใช้สิทธิ์ในภายหลังได

2. ให้เลือกกด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • ยืนยันสิทธิ์ เมื่อต้องการเข้าศึกษาในสาขาที่ผ่านการคัดเลือกที่ประกาศผลในครั้งที่ 1 และไม่ขอประมวลผลครั้งที่ 2
  • ไม่ใช้สิทธิ์ เมื่อไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาที่ผ่านการคัดเลือกที่ประกาศผลในครั้งที่ 1 และไม่ขอประมวลผลครั้งที่ 2
  • ขอประมวลผลครั้งที่ 2 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 2 – 10 หรือ ไม่ผ่านการคัดเลือกในการประกาศผลครั้งที่ 1) เมื่อต้องการขอประมวลครั้งที่ 2 เพื่อเลื่อนอันดับขึ้นหากมีที่ว่างและคะแนนถึงเกณฑ์เป็นตัวจริงในลำดับที่สูงขึ้น พร้อมเลือกสาขาวิชาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในลำดับที่ต้องการหากได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในการประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าหากเลื่อนลำดับขึ้นไม่ได้และยังต้องการเข้าศึกษาในลำดับที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้องเลือกยืนยันสิทธิ์ในลำดับที่ผ่านการคัดเลือกนั้นแล้วด้วย

ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

มิเช่นนั้น จะถือว่า ไม่ใช้สิทธิ์และไม่สามารถขอกลับมาใช้สิทธิ์ในภายหลังได้

3. สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้รวม 3 ครั้ง โดยนับจำนวนครั้งที่ดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ได้สำเร็จ หากครบ 3 ครั้งแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก

4. ตรวจสอบประวัติการดำเนินการให้เรียบร้อยทุกครั้งที่มีการตัดสินใจขอรหัส OTP

5. เมื่อประกาศผลครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผู้สมัครไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบแล้วระบบจะถือว่าได้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยโดยอัตโนมัติเนื่องจากได้เลือกยืนยันสิทธิ์ในการประกาศผลครั้งที่ 1 ไว้แล้ว และไม่สามารถขอ “ไม่ใช้สิทธิ์” หรือ “สละสิทธิ์” เข้าศึกษาได้อีก (สมัครรอบ 4 ไม่ได้)

ยืนยันสิทธิ์ TACS65 รอบ 3 Admission คลิกที่นี่

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่