ดาวน์โหลดประวัติ ก.พ.7 ออนไลน์ สำนักงาน ก.พ. 2565

8320
0

ดาวน์โหลดประวัติ ก.พ.7 ออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มทะเบียนประวัติข้าราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โปรแกรมดาวน์โหลดประวัติ ก.พ.7 ออนไลน์ สำนักงาน ก.พ.

ดาวน์โหลดประวัติ ก.พ.7 ออนไลน์ สำนักงาน ก.พ. 2565

ก.พ.7 ออนไลน์ สำนักงาน ก.พ. 2565

การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติของข้าราชการ เอกสารหลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวข้าราชการในการรับราชการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการและภาครัฐ และเป็นการกำหนดให้มีทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการใช้ประโยชน์ทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบการออกรายงานข้อมูลตามระเบียบแบบแผนและมาตรฐานอย่างเดียวกัน ซึ่งการออกรายงานข้อมูลจากโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ. จะต้องมีการลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

อ้างอิง https://www.ocsc.go.th/node/430

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 2 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้กล้องโทรทรรศน์ แบบ Catadioptric (Catadioptric Telescope)
บทความถัดไปเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำแนกได้ 2 ประเภท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่