สอศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2566

16
0
สอศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2566

สอศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดอาชีวศึกษา 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

101 : ภาษาไทย

102 : ภาษาอังกฤษ

103 : สังคม

104 : คณิตศาสตร์

105 : พลศึกษา

106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

108 : ชีววิทยา

109 : ฟิสิกส์

110 : กฎหมาย

201 : ช่างยนต์

202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

203 : ช่างเชื่อมโลหะ

205 : ช่างต่อเรือ

206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง

207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม

208 : ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม

211 : ช่างก่อสร้างและโยธา

212 : ช่างสำรวจ

214 : สถาปัตยกรรม

215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์

218 : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

222 : ตัวถังและสีรถยนต์

223 : เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน

301 : การบัญชี

302 : การเลขานุการ

303 : การเงินและการธนาคาร

304 : การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

305 : การตลาด

309 : การจัดการโลจิสติกส์

310 : ภาษาจีน

311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

401 : พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม

404 : เกษตรศาสตร์

406 : ช่างกลเกษตร

407 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์

408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์

409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

410 : แปรรูปสัตว์น้ำ

506 : ศิลปการดนตรี

507 : วิจิตรศิลป์

508 : คอมพิวเตอร์กราฟิก

509 : เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ

510 : การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย

601 : อาหารและโภชนาการ

602 : อุตสาหกรรมอาหาร

603 : คหกรรมศาสตร์

604 : ผ้าและเครื่องแต่งกาย

605 : เสริมสวย

701  : การท่องเที่ยว 

702 : การโรงแรม

901 : ยานยนต์สมัยใหม่

902 : อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

904 : การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ

905 : อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ 2566 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย
บทความถัดไปแนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำผิดวินัย ว17/2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่