ค้นหาข้อมูลจาก Google
สอบเรียนต่อ

สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66

วันนี้การศึกษาไทย มีข่าว สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66 มาฝากน้องๆทุกคนครับ

สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66

 • ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบ
 • เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน โดยเนื้อหาจะออกไม่เกินหลักสูตร
 • GAT/PAT/วิชาสามัญ ไม่มีการสอบแล้ว แต่ปรับเปลี่ยนข้อสอบเป็น TGAT/TPAT/A-Level แทน
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ากันทุกวิชา

ดังนั้น น้องๆ Dek66 ทุกคน จะต้องอ่านหนังสือและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น เพราะถ้าเราไม่รู้และไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียนอย่างแท้จริง น้องๆจะไม่สามารถทำข้อสอบแบบประยุกต์ได้

TCAS65 มีทั้งหมด 4 รอบ

รอบที่ 1 Portfolio  : รอบแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับน้องๆ DEK65 ที่มีทักษะ ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลการเรียนที่ดีด้วย

คะแนนที่ใช้ยื่น : GPAX , TGAT , TPAT

รอบที่ 2 Quota : รอบสำหรับนักเรียนในโครงการพิเศษและคนที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด ที่มีความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการเรียน ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ฯลฯ

คะแนนที่ใช้ยื่น : GPAX , TGAT , TPAT , A-Level

รอบที่ 3 Admission : รอบรับตรงร่วมกัน พิจารณาคะแนนสอบล้วนๆ เปิดรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ

คะแนนที่ใช้ยื่น : GPAX , TGAT , TPAT , A-Level

รอบ 4 Direct Admission  : รอบรับตรงอิสระ ซึ่งถือเป็นรอบเก็บตกสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้มหาวิทยาลัยที่ถูกใจ หรือยังไม่มีที่เรียน ซึ่งจำนวนที่นั่งที่เปิดรับค่อนข้างน้อย และไม่ได้เปิดรับทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ

คะแนนที่ใช้ยื่น : GPAX , TGAT , TPAT , A-Level

รอบที่ 3 Admission สามารถเลือกได้สูงสุดถึง 10 อันดับ โดยค่าสมัครแต่ละลำดับนั้น จะถือว่าน้องๆได้เหมาจ่ายตามจำนวนอันดับที่ยื่น เช่น สมัคร 6 อันดับ ก็จะต้องชำระเงิน จำนวน 500 บาท จึงจะสมารถเลือกได้ทั้งหมด 6 อันดับ

และใน TCAS66 นี้ ก็ยังสามารถกดขอประมวลผลรอบที่ 2 เพื่อลุ้นอันดับที่สูงขึ้น จากการที่มีคนกดสละสิทธ์ได้เหมือนกับ TCAS65

TGAT (Thai General Aptitude Test)

เป็นการสอบวัดสมรรถนะทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1. ENGLISH COMMUNICATION ทักษะภาษาอังกฤษ
 2. CRITICAL AND LOGICAL THINKING การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ
 3. FUTURE WORKFORCE COMPETENCIES สมรรถนะในการทำงานในอนาคต
  • Value Creation & Innovation : การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรม
  • Complex Problem Solving : การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  • Emotional Governance : การบริหารจัดการอารมณ์
  • Civic Engagement : การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม

TPAT (Thai Professional Aptitude Test)

เป็นการสอบความถนัดวิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

 • TPAT1 กสพท.  (รูปแบบการสอบจะมีเพียงแบบกระดาษเท่านั้น)
 • TPAT2 ศิลปกรรมศาสตร์
 • TPAT3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • TPAT4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่มีการสอบวาดรูปแล้ว)
 • TPAT5 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

ในการสอบ TGAT และ TPAT น้องๆสามารถเลือกสอบด้วยกระดาษ(สอบที่โรงเรียน) หรือจะสอบด้วยคอมพิวเตอร์(สอบที่มหาวิทยาลัย) 

A-Level คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level คือ การวัดความรู้เชิงวิชาการ เป็นชื่อเรียกใหม่สำหรับ TCAS66 ซึ่งชื่อเดิมก็คือ วิชาสามัญ นั่นเอง หรือถ้าจะสรุปให้เห็นภาพง่ายๆคือ A-Level = วิชาสามัญ + PAT7

โดยมีรูปแบบการสอบ คือ ข้อสอบแบบกระดาษเท่านั้นนะคะ

มีวิชาสอบ ดังต่อไปนี้

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เป็นการปรับเปลี่ยนจากวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศอื่นๆ มีการเพิ่มภาษาต่างประเทศมากขึ้นจาก PAT7 ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน บาลี

สนามสอบ

สามารถเลือกสนามสอบได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยจะต้องเรียงลำดับตามความชอบจากมากไปน้อย

ขอบเขตเนื้อหา

ข้อสอบถูกออกมาจากเนื้อหาการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ไม่เกินจากหลักสูตร) โดยจะเน้นการคิด วิเคราะห์ และการนำไปใช้เป็นหลัก

กำหนดการสอบ 

TGAT/TPAT : เดือนธันวาคม ปี 2565

A-Level : เดือนมีนาคม ปี 2566

ใช้สำหรับยื่นรอบไหน

 • TGAT/ TPAT  สามารถใช้ผลคะแนนในการยื่นรอบ Portfolio , Quota และ Admission
 • A-Level สามารถใช้ผลคะแนนในการยื่นรอบ Quota และ Admission

ที่มา https://www.mytcas.com/

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button