ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวการศึกษา

อ.ก.ค.ศ. สอศ. มีมติให้ครู และรองผู้อำนวยการ มีและเลื่อนวิทยะฐานะ รวม 188 ราย

อ.ก.ค.ศ. สอศ. มีมติให้ครู และรองผู้อำนวยการ มีและเลื่อนวิทยะฐานะ รวม 188 ราย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ประชุมได้การพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ดำเนินการผ่านระบบ DPA ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 1. วิทยฐานะครูชำนาญการ (ว9/64) จำนวน 88 ราย 2. วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว9/64) จำนวน 89 ราย รวมจำนวน 177 ราย นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัย เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ว.17/52) ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 11 ราย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ศธ. 0206.4 ว/17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 รวมจำนวนทั้งสิ้น 188 ราย

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ให้ความสำคัญต่อบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรกรทางการศึกษา และได้เขียนกับกำไว้เป็นนโยบายเร่งด่วน Quick win ในลำดับต้นๆ ของการบริหารจัดการการของ สอศ.เพื่อให้บุคลากรของ สอศ. มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จ และร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนายกระดับผู้เรียน และผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงต่อไป

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button