ค้นหาข้อมูลจาก Google
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดหนังสือ ปัญหาการใช้ภาษาไทย เอาไว้อ้างอิงวิจัย

วันนี้การศึกษาไทย มีคุณครูที่จะทำรายวิชาภาษาไทย ศึกษาเล่มนี้เลย แล้วนำไปเขียนในบทที่ 1 วิจัยผลงานทางวิชาการ ว PA ของเรา

การใช้ภาษาเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลและ วิเคราะห์เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เมื่อได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาไทยวรรณกรรมอยุธยา และภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากนั้นก็ได้นำผลการวิจัยออกเผยแพร่เป็นระยะ ๆ ในวารสารและนิตยสารหลายเล่ม เช่น ข่าวรามคำแหง ฟ้ารามมติชน วารสารธรรมศาสตร์ วารสารภาษาและหนังสือ วารสารราชบัณฑิตยสถานสตรีสาร สารคดี ฯลฯ รวมทั้งได้จัดพิมพ์รวมเล่มออกมาแล้ว * เล่ม คือ คุยกันฉันคอมพิวเตอร์ ชูดจาภาษาไทย ภาษาไทยในน์ตี้ส์ ภาษาไทยไอที และ ภาษาไทย

ในโอกาสที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชา TH 246 ปัญหาการใช้ภาษาไทย ซึ่ง มีจุดประสงค์ให้วิเคราะห์ลักษณะและสาเหตุการใช้ภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมาย พร้อมทั้งศึกษาวิธีแก้ไข ผู้เขียนจึงได้นำงานวิจัยย่อยดังกล่าวมาเรียบเรียง ขึ้นเป็นตำราเล่มนี้

เนื่องจากภาษาไทยอังไม่ตาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผู้ศึกษาพึงใช้ตำราเล่มนี้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน เมื่อเรียนจบแต่ละบท ควรสังเกตดูการใช้ภาษารอบตัวด้วยว่าเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตก ต่างไปจากที่ได้กล่าวไว้ในตำรานี้หรือไม่

ตำราเล่มนี้นอกจากใช้ศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ยังใช้ได้ในระดับบัณฑิต ศึกษาอีกด้วย โดยที่ผู้ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาควรทำงานวิจัยเพิ่มเติมตามแนวที่ปรากฏในตำราเล่มนี้

ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือผู้สนใจภาษาไทยโดยทั่วไปหากมีข้อคิดเห็นประการใดโปรดแจ้งให้ผู้เขียนทราบด้วย เพื่อการปรับปรุงในโอกาสต่อไป

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button