ข่าวการศึกษา

ประกาศผลสอบรอบที่ 1 เข้าโครงการห้องเรียน พสวท. 2567

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 1 จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นั้น

บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบรอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ยื่นสมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวนทั้งสิ้น 2,550 คน รายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 1

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ที่มีความประสงค์เข้าโครงการ ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท.

ทั้ง 10 แห่ง คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สามารถยื่นสมัครเข้าโครงการฯ ได้ตามกำหนดการโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง 10 แห่ง ประกาศ โดยมีกำหนดการดังนี้

– ยื่นสมัครเข้าโครงการฯ วันที่ 8 – 14 มกราคม 2567

– ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 23 มกราคม 2567

– รายงานตัวและมอบตัว ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 2

ประกาศผลสอบรอบที่ 1 เข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2567
อ่านประกาศรายชื่อ https://drive.google.com

นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ สามารถยื่นสมัครเข้าโครงการฯ ได้ตามกำหนดการ ณ โรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง 10 แห่ง

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button