การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา สอบ V-NET 2566

549
0
การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET 2566

การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา สอบ V-NET 2566

การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. 3
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

สิ่งที่ผู้เข้าสอบ V-NET 2566 จะได้รับหลังการทดสอบ ได้แก่
1. ผลการทดสอบ V-NET
2. ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (DL) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)(กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80%)
3. วุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ 65%)
เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) V-NET
https://bit.ly/tbvnet2564
ทดลองระบบการสอบ V-NET ด้วยระบบ Digital Testing
https://bit.ly/vnetsttest

การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา สอบ V-NET 2566

National Digital Testing Platform การจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล

http://ndt.niets.or.th/ndth/tao/Main/login

โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู ปี2566
บทความถัดไปประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ประจำปี 2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่