Test Blueprint ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่3

163
0
Test Blueprint ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่3

Test Blueprint ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่3

Test Blueprint ข้อสอบ NT โครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint 2566 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2566 โครงสร้างแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เพจ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้เผยแพร่ Test Blueprint  NT  ปีการศึกษา 2566 โดยมี 2 วิชา ดังนี้

ดาวน์โหลด โครงสร้างแบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด โครงสร้างแบบทดสอบด้านภาษาไทย

Test Blueprint ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่3
Test Blueprint ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่3
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่