กำหนดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

648
0

กำหนดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบธรรมศึกษา โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้  นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

กำหนดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (แรม 7 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 08.30 11.30 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา 13.00 – 13.50 น. สอบวิชาธรรม
เวลา 14.00 – 14.50 น. สอบวิชาพุทธ
เวลา 15.00 – 15.50 น. สอบวิชาวินัย

ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบการจัดสอบ
ประกาศวันสอบ
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง
ส่วนกลาง ภาคผนวก
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา 2564
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา 2561

หนังสือธรรมศึกษาออนไลน์
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564

ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา | PDF
หนังสือและเอกสารอื่น ๆ

ธรรมศึกษา สอบวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565
อัปโหลดไฟล์ข้อมูลสมัคร-แก้ไขให้ถูกต้อง  ภายใน 1 ก.ค. – 30 ต.ค. 2565

อ้างอิง

http://www.buddhiststudies-nrru.net/?p=16168

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้‘ตรีนุช’เล็งฟื้น’ทวิศึกษา’ เรียนร่วมระหว่างสายอาชีพ กับมัธยมฯหลังหายไป 2ปี พบเด็กและผู้ปกครองสนใจมาก
บทความถัดไปแบบฟอร์ม 100 คะแนน ว17 ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่