การแต่งกายไปสอบราชการ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบราชการ ทุกตำแหน่ง

2421
0

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบ การแต่งกาย การสวมใส่รองเท้า

การแต่งกายไปสอบราชการ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบราชการ ทุกตำแหน่ง

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบ

1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน มิฉะนั้น คณะกรรมการควบคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
1.1 สุภาพบุรุษ ให้สวมเสื้อเชิ้ต และกางเกงสแลคเท่านั้น สวมรองเท้าหุ้มส้น
1.2 สุภาพสตรี ให้สวมเสื้อ (มีแขน) และกระโปรงเท่านั้น สวมรองเท้าหุ้มส้น

ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ปล่อยชายเสื้อไว้นอกขอบกระโปรง สวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบ

2. คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ผู้สอบทราบก่อนสอบ ถ้าผู้สอบไม่มาสอบตาม
ที่กำหนด ถือว่าขาดสอบ และไม่อนุญาตให้สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบเลขที่ประจำตัวสอบตามประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา
โดยประมาณ 30 นาที

4. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบที่มีภาพถ่ายของผู้สอบติดอยู่ หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการ
ควบคุมการสอบในการสอบทุกครั้ง

5. ผู้เข้าสอบที่มาถึงสถานที่สอบหลังจากการสอบได้ดำเนินไปแล้วเกินกว่า ๑๕ นาที จะตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบในวิชานั้น

6. เมื่อเข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ

7. ห้ามนำเอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบ ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริต
ในการสอบ

8. ห้ามนำข้อสอบและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกจากห้องสอบ ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ

9. ห้ามผู้เข้าสอบติดต่อ พูด หรือทำสัญญาณอย่างหนึ่งอย่างใดกับผู้เข้าสอบคนอื่น ในระหว่างเวลาสอบ หากมีข้อสงสัย
ให้สอบถามกรรมการควบคุมสอบเท่านั้น

10.ผู้เข้าสอบที่กระทำการทุจริตในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ จะถูกปรับตกในทุกวิชา

ที่มาอ้างอิง https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2565 
บทความถัดไปดูคะแนนผลสอบ ก.พ. 2565 ภาค ก รอบ Paper and Pencil

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่