ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวสอบราชการ

อัพเดท สอบครู กทม. 2566 วันไหน เช็คสถานที่สอบได้ที่นี่เลย

อัพเดท สอบครู กทม. 2566 วันไหน เช็คสถานที่สอบได้ที่นี่เลย

อัพเดท สอบครู กทม. 2566 วันไหน เช็คสถานที่สอบได้ที่นี่เลย

สถานที่สอบครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ที่จะจัดสอบข้อเขียน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้

อัพเดท สอบครู กทม. 2566 วันไหน เช็คสถานที่สอบได้ที่นี่เลย
อัพเดท สอบครู กทม. 2566 วันไหน เช็คสถานที่สอบได้ที่นี่เลย
อัพเดท สอบครู กทม. 2566 วันไหน เช็คสถานที่สอบได้ที่นี่เลย
อัพเดท สอบครู กทม. 2566 วันไหน เช็คสถานที่สอบได้ที่นี่เลย
อัพเดท สอบครู กทม. 2566 วันไหน เช็คสถานที่สอบได้ที่นี่เลย

เช็คสถานที่สอบ สอบครู กทม. 2566

สถานที่สอบข้อเขียน ครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. จะจัดตามกลุ่มวิชาและห้องสอบสําหรับผู้พิการหรือมีความบกพร่อง ทางร่างกาย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com ได้ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

  • สนามสอบที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มวิชาคหกรรม กลุ่มวิชานาฏศิลป์ กลุ่มวิชาวัดผล และห้องสอบสําหรับผู้พิการหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย
  • สนามสอบที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ลําดับที่ 1 – 5,865)
  • สนามสอบที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา และกลุ่มวิชาแนะแนว
  • สนามสอบที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน เลขที่ 378 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ลําดับที่ 5,866 – 6,036) กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาชีววิทยา และกลุ่มวิชาเกษตรกรรม
  • สนามสอบที่ 5 โรงเรียนชลประทานวิทยา เลขที่ 201 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และศิลปศึกษา – วาดเขียน
  • สนามสอบที่ 6 โรงเรียนบ้านบางกะปิ เลขที่ 91 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาพลศึกษา (ลําดับที่ 1 – 2,520)
  • สนามสอบที่ 7 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เลขที่ 48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาพลศึกษา (ลําดับที่ 2,521 – 2,830) กลุ่มวิชาประถมศึกษา กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ และกลุ่มวิชาเคมี

อ้างอิงจาก กรุงเทพมหานคร

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button