นายกฯห่วงเด็ก ม.ปลายเรียนออนไลน์

69
0

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วม กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงการเรียนของนักเรียน การจัดการเรียน การสอนของครูและค่าใช้จ่ายของ ผู้ปกครองท่ามกลาง วิกฤติโล -10 จึงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดทาโครงการมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในการเรียนรู้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายๆต่างของ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ซึ่งมาตรการช่วยเหลือนี้ จะครอบคลุมทั้งโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท. ) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย โดยจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 ก.ค.นี้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมีความเป็นห่วงเรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย โดยอยากให้เปิดช่องทางการเรียนการสอนผ่าน On-air ในรูปแบบการเรียนการสอนของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มากขึ้น

ด้าน ศ.ดร .เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว .การ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีรับหลักการมาตรการตาม จว.เสนอ คือ เสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ลดค่า เล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 ชั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 ขั้นที่ 2 ส่วน ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ลดร้อยละ 30 และ ขั้นที่ 3 ส่วนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่วนลดนี้ร้อยละ 60 และสถาบัน อุดมศึกษาสมทบร้อยละ 40 และ 2.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐบาลจะสนับสนุน ลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 5,000 บาท และให้สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่งพิจารณาลดค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมและมาตรการอื่นๆ เช่น ขยายเวลาผ่อนชำระตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์/โปรแกรม คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษายืมเพื่อใช้ในศึกษาออนไลน์ จัดสวัสดิการพิเศษ กรณีนักศึกษาป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยจะเริ่มใช้ทันทีในปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีนิสิต นักศึกษาที่ได้รับประโยชน์ 1,750,109 คน.

ที่มา ไทยรัฐ ฉบับที่23193 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 หน้า7

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้สอศ.ยันพิษโควิดไร้กระทบผู้เรียนสาขาช่างอากาศยาน
บทความถัดไปมอบสกสค.จว.ช่วย ครูประนอมหนี้ ชี้ทางแก้ยั่งยืน-เร่งสร้างวินัยการเงิน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่