มอบสกสค.จว.ช่วย ครูประนอมหนี้ ชี้ทางแก้ยั่งยืน-เร่งสร้างวินัยการเงิน

77
0

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อครู และบุคลากรทางการศึกษาจํานวนมาก โดยเฉพาะเรื่อง ปัญหาหนี้สิน ซึ่งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สกสค.จังหวัดเป็นตัวกลางในการ ประสานทำเรื่องขอประนอมหนี้ ขณะที่สถาบันการเงิน อย่างธนาคารออมสิน เข้ามาช่วยจัดมาตรการพักชำระ เงินต้น ครั้งที่ 2 ก็สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนใน เบื้องต้นได้ระดับหนึ่ง“โดยหลักการแล้ว สกสค.ทําได้เพียงประสานและ ช่วยเจรจาประนอมหนี้ ก่อนที่จะเข้าไปช่วยเรื่องการปรับ โครงสร้างหนี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เช่นนี้ เชื่อว่าทุกคน ทุกอาชีพ ได้รับความเดือดร้อนหมด ไม่ใช่ เฉพาะครูเท่านั้นที่มีหนี้และมีปัญหา ทางแก้ที่ยั่งยืนหนีไม่พ้นต้องสร้างวินัยทางการเงิน ซึ่งตรงนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ส่วนต้นเหตุ ต้องเริ่มปลูกฝังเรื่องนี้ตั้งแต่ห้องเรียน” นายธนพรกล่าวนายธนพรกล่าวต่อว่า ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโค วิด-19 สกสค.พยายามดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการ ดูแลเรื่องค่าจัดการศพ และเงินค่าสงเคราะห์ครอบครัว หรือญาติผู้เสียชีวิต ให้ได้รับเงินโดยเร็วที่สุด ซึ่งจำนวน ครูที่เสียชีวิต ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สมาชิก โครงการสวัสดิการเงินกู้ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เสียชีวิตอยู่ ที่ 600-700 คนต่อเดือน ส่วนสมาชิกโครงการเงินกู้การ ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากร ทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.เสีย ชีวิตประมาณ 300 คน ทั้งนี้ ยังไม่มีการรายงานตัวเลข ครูที่เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19

ที่มา มติชน ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่