ยก’แอ๊กทีฟ เลิร์นนิ่ง’ พัฒนาเด็ก

65
0

ศธ. – เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่หอประชุมคุรุสภา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม วิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ประกาศเดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมนักเรียน ก้าวข้ามสภาวะวิกฤต COVID-19 แบบ Active Learning ด้วย กระบวนการคิดขั้นสูงเชิง ระบบ GPAS 5 Steps” โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว. ศึกษาธิการ (ศธ.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นางกนก วรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดศธ. ผู้บริหารศธ. และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมนายวิษณุ กล่าวว่า การประกาศนโยบายกระทรวง ศึกษาธิการครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนการเรียนการสอนจาก แพสซีฟ เลิร์นนิ่ง ไปสู่ แอ็กทีฟ เลิร์นนิ่ง ซึ่งจะทำให้เด็ก ที่เรียนด้วยแอ็กทีฟ เลิร์นนิ่ง มีความรู้จริง รู้ลึก และรู้นาน เพราะทําเองกับมือ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องสร้าง ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึง อุดมศึกษาให้ได้ ถือเป็นนิวนอร์มัลชนิดหนึ่งด้านการ ศึกษา“การผลักดันเรื่องนี้เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ และ ยุทธศาสตร์ชาติ ที่สําคัญสอดคล้องกับบทบัญญัติใน รัฐธรรมนูญ อีกทั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้มีประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ให้ปรับการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน ไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นหวังว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือ จะได้เห็นการต่อยอดขยายผลไป ทั่วราชอาณาจักร าเนินการเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น การเรียน ด้วยแอ็กทีฟ เลิร์นนิ่ง ทำให้เด็กมีโอกาสเรียนด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้รู้ลึก รู้จริง รู้นานและไม่ค่อยลืม ขณะที่ครู จะเปลี่ยนจากผู้สอนหรือผู้บอกมาเป็นโค้ช คอยแนะนำ แต่เด็กต้องลงมือทําเอง ขอให้เชื่อว่าการใช้แอ็กทีฟ เลิร์นนิ่ง แล้วเด็กจะเก่ง นแน่นอน” นายวิษณุ กล่าวน.ส.ตรีนุชกล่าวว่า การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อเป็นโมเดลในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาแผน แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และในราชกิจจานุเบกษา ที่กําหนดให้แก้ปัญหาด้านการศึกษาด้วยวิธีปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ และกำหนดให้ปรับกระบวนการเรียน การสอนในหลักสูตรองมาตรฐานในปัจจุบัน ให้ไป สู่การพัฒนาสมรรถนะในยุคใหม่

ที่มา ข่าวสดฉบับวันที่ 22 กันยายน 2564

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ย้ำไม่บังคับพ่อแม่ส่งลูกเรียนที่โรงเรียน
บทความถัดไปตัวอย่าง PA ผู้บริหารสถานศึกษา ไฟล์ word

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่