ย้ำไม่บังคับพ่อแม่ส่งลูกเรียนที่โรงเรียน

73
0

การเสวนา “ ค.ศธ.พบสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เพื่อ ซักซ้อมทําความเข้าใจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโอด-19 ให้กับนักเรียน ดร.อัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การเปิดเรียนแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จําเป็นต้องเร่ง ฉีดวัคซีนในนักเรียนและครูให้มีภูมิป้องกันมากที่สุด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงหารือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกรมควบคุมโรค และกรม อนามัยเพื่อวางแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและครู รวมถึงจัดทำมาตรการ ป้องกันต่างๆ ในส่วนกลุ่มนักเรียนกำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ 4.5 ล้านคน อายุตั้งแต่ 12-17 ปี ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แบ่งการทํางานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.การเตรียม การสร้างความเข้าใจ จากนั้นให้ผู้ปกครองยื่นความ ประสงค์ให้ลูกเข้าฉีด ก่อนจะยื่นข้อมูลและตัวเลข ให้สาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีน จากส่วนกลาง2.กําหนดจัดฉีด โรงเรียน และ 3.ดูแล อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด หากเป็นไปตามแผน จะสามารถเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 แบบ Onsite ได้ทันในเดือน พ.ย. แน่นอน การเปิดภาคเรียนที่ 2 แบบ Onsite สพฐ. ไม่ได้บังคับว่าผู้ปกครองจะ ให้ลูกมาเรียนที่โรงเรียนทุกคน หากยังกังวลเรื่อง ความปลอดภัย จะเรียน Online ที่บ้านก็ได้ด้าน นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ศธ.และ สธ. ได้กำหนดมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน ที่เรียกว่า Sandbox Safety Zone in School น่าร่อง โรงเรียนประจําได้ผลดีเป็นตัวอย่างน่าร่องในโรงเรียน ไปกลับ โดย โรงเรียนต้องเน้นกิจกรรมลดความเสี่ยง ให้มากที่สุด จะมีการประเมินระหว่างคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดกับสถานศึกษาอีกครั้งเพื่อให้การ จัดการศึกษาปลอดภัยที่สุดสําหรับวัคซีนที่จะให้กับ เด็กอายุ12 ปีขึ้นไปทั่วโลกอนุมัติให้ใช้ชนิด mRNA และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยอนุมัติให้ได้วัคซีนไฟเซอร์ซึ่งจะเข้ามา ในไทยและเริ่มต้นเดือน ต.ค. นนมีเพียงพอ เด็ก เริ่ม เกอายุ 12 ปีขึ้นไปในกลุ่มที่มี โรคประจําตัว เพราะกลุ่ม หากติดเชื้อจะมีความ รุนแรง ส่วนความปลอดภัยคณะผู้เชี่ยวชาญของ สธ. อย. และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ เห็นตรงกันว่า จําเป็นต้องฉีดให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

ที่มา ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2564

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่