ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวสอบราชการ

ระบบรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ปี 2566

ระบบรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ปี 2566 ซึ่งสนามสอบ มีดังนี้

ภาคกลาง

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 ภาคตะวันออก

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

 ภาคเหนือ

 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 ภาคใต้

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ให้เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
2) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
3) เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปและมีรายชื่อตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
    3.1 อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา
    3.2 อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)
 

คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในสนามสอบที่มีความพร้อม จำนวน 16 แห่ง ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2566

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button