ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวการศึกษาวิทยฐานะ

การลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA

การลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA

ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานิเทศการศึกษา ว27/2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา จึงมีมติให้ซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้

๑. เงื่อนไขการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอนสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ให้ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ขอมีวิทยฐานะชำนาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสายงานการสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษา สามารถใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษานที่พิเศษ (ข้อ ๑.๒) ตามหนังสือที่อ้างถึง ดู หรือใช้สิทธินับระยะเวลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้

๒. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น หมายความว่า ผลการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาได้ทำการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

ดาวน์โหลด
https://otepc.go.th/th/content_page/item/4142-27-2565-2.html

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button