รวมข้อมูล วัน เวลา สถานที่ การแต่งกาย ก่อนลงสนามสอบ ก.พ. 65

184
0

เช็ควัน เวลา สถานที่ ก่อนลงสนามสอบ ก.พ. 65 รวมข้อมูล วัน เวลา สถานที่ การแต่งกาย ก่อนลงสนามสอบ ก.พ. 65 เช็ควัน เวลา สถานที่ ก่อนลงสนามสอบ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย หลักฐานเข้าห้องสอบ

1. เช็ควัน เวลา สถานที่ ก่อนลงสนามสอบ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของวัน เวลา และสถานที่ ก่อนลงสนามสอบจริง

2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

 • ผู้หญิงสวมเสื้อ และกระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
 • ผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ต นำเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
 • ห้าม!! สวมกางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ หรือรองเท้าไม่มีสายรัดส้น เข้าห้องสอบ

3. ห้ามลืมหลักฐานเข้าห้องสอบ บัตรประจำตัวประชาชน

 • ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อแสดงตนในการเข้าห้องสอบ

4. ศึกษาเส้นทางล่วงหน้า และเผื่อเวลาการเดินทาง

 • ควรศึกษาเส้นทาง ระยะการเดินทางไปยังสนามสอบ ก่อนวันจริง เนื่องจากอาจเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ควรวางแผน และเผื่อเวลาการเดินทางไปยังสนามสอบ

5. ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ

 • ห้าม!! นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด เพื่อกันการทุจริตข้อสอบ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องยุติการทำข้อสอบ และออกจากห้องสอบโดยทันที

6. สามารถนำ ดินสอ ยางลบ ปากกา เข้าห้องสอบได้

 • ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ เช่น ดินสอ ยางลบ ปากกา มาด้วยตนเอง

7. ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ

 • ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาการสอบ เมื่อหมดเวลาในการทำข้อสอบต้องหยุดการทำข้อสอบทันที ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

8. สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา

 • เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามมาตรการป้องกันโควิด ผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาการสอบ หากผู้ใดมีอุณหภูมิเกิน 37.5 °C จะไม่สามารถเข้าสอบได้

อ้างอิง
https://www.irearn.com

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่