ประกาศผลสอบ สอวน 2565 โครงการโอลิมปิกวิชาการ

797
0

ประกาศผลสอบ สอวน 2565 โครงการโอลิมปิกวิชาการ ใน 5 โรงเรียนพื้นที่ กทม. เช็ควิธีดูประกาศผลสอบ ผ่าน-ไม่ผ่าน ตรวจสอบรายละเอียด

สอวน. หรือ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มี 5 สาขาวิชา

  1. คณิตศาสตร์
  2. คอมพิวเตอร์
  3. เคมี
  4. ชีววิทยา
  5. ฟิสิกส์ 

โดยประกาศผลสอบ สอวน. กรุงเทพมหานคร ระบบเริ่มให้ตรวจสอบดูคะแนนรายบุคคล ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบระหว่างวันที่ 21-28 กันยายน 2565 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าอบรมทุกกรณี

วิธีตรวจสอบผล ประกาศผลสอบ สอวน 2565 สามารถตรวจสอบผลได้ดังนี้ 

  • ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.bkkposn.com/ 
  • ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ ระหว่างวันพุธที่ 21 กันยายน ถึงวันพุธที่ 28 กันยายน 2565

การเข้าค่ายฝึกอบรม

  • ค่าย 1 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะเข้าอบรมช่วง เดือนตุลาคม
  • ค่าย 2 นักเรียนที่ผ่านสอบค่าย 1 จะเข้าอบรมค่าย 2 ช่วง เดือนมีนาคม
  • ผ่าน สอวน. ทั้ง 2 ค่าย ก็จะมีสิทธิ์สอบโอลิมปิกระดับชาติ 
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้เข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ วPA
บทความถัดไปรวมข้อสอบ สสวท. ทุกปี ถึงปัจจุบันดาวน์โหลดพร้อมเฉลย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่