สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL Internet-Based Test (TOEFL iBT) แบบใหม่

42
0

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL Internet-Based Test (TOEFL iBT) แบบใหม่

1. จะมีการสอบพูด (Speaking Section) โดยจะมีคำถามเปิดเพื่อให้ผู้สอบพูดจำนวน 6 คำถาม ผู้ทำการสอบจะต้องพูดผ่านไมโครโฟน ซึ่งจะมีการบันทึกเสียงและให้คะแนน
2. จะเพิ่มการเขียนเรียงความอีกหนึ่งหัวข้อภายในระยะเวลา 20 นาที จากปัจจุบันที่มีการเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดให้ จำนวนหนึ่งหัวข้อ ภายในระยะเวลา 30 นาที
3. นอกเหนือจากคำถามที่เน้นเกี่ยวกับการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ข้อสอบใหม่จะมีการบูรณาการทั้ง 4 ส่วนเข้าด้วยกัน โดยในข้อเดียวกันนี้จะต้องใช้ทุกทักษะ ในการแก้ปัญหา
4. การสอบแบบใหม่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งนานขึ้นกว่าการสอบแบบเดิมประมาณ 1 ชั่วโมง
5. ระบบคะแนนจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้สอบจะได้รับผลคะแนนทั้ง 4 ส่วน คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน พร้อมๆ กับผลคะแนนโดยรวม

การสอบในแต่ละส่วนประกอบด้วย

การฟัง (Listening) ประกอบด้วย 6 บทสนทนา ซึ่งแต่ละอันจะมีคำถามแบบปรนัย (Multiple Choices) จำนวน 5 – 6 คำถาม
การอ่าน (Reading) มีบทความจำนวน 3 บทความ ซึ่งแต่ละบทความจะมีคำถามแบบปรนัย (Multiple Choices) จำนวน 12 – 14 คำถาม
การพูด (Speaking) ประกอบด้วยคำถามเปิดจำนวน 6 คำถาม

  • 2 คำถามแรก ผู้สอบจะต้องตอบแบบทันที โดยแต่ละคำถามจะใช้เวลา 45 วินาที (รวม 1 นาที 30 วินาที)
  • 2 คำถามต่อมา ผู้สอบจะต้องอ่านบทความสั้นๆ แล้วฟังบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะต้องตอบคำถาม โดยในแต่ละข้อจะให้เวลาพูด 60 วินาที (รวม 2 นาที)
  • 2 คำถามสุดท้าย ผู้สอบจะต้องฟังบทสนทนา ก่อนที่จะตอบคำถาม โดยในแต่ละข้อจะให้เวลาพูด 60 วินาที (รวม 2 นาที)

การเขียน (Writing) ประกอบด้วยการเขียนเรียงความ 2 หัวข้อ

  • การเขียนเรียงความอันแรก ผู้สอบจะต้องอ่านบทความ หลังจากนั้นจะได้ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับบทความนั้น แล้วจึงเขียนเรียงความจำนวน 2 ย่อหน้า ภายในระยะเวลา 20 นาที
  • การเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดให้ ภายในระยะเวลา 30 นาที
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้รวมข้อสอบ สสวท. ทุกปี ถึงปัจจุบันดาวน์โหลดพร้อมเฉลย
บทความถัดไปการเขียนรายงาน ผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง PA สุขศึกษาและพลศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่