ประกาศผลสอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565

553
0

มหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิทินดำเนินการรอบที่ 2 (โควตา)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  

ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ที่กิจกรรมกำหนดการ
1.ประชุมชี้แจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน5 พฤศจิกายน 2564
2.2.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th โดยสามารถเลือกได้สูงสุดไม่เกิน 2 อันดับ14-25 กุมภาพันธ์ 2565
3.ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท14-26 กุมภาพันธ์ 2565
4.ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร และสถานะการการชำระเงิน9-11 มีนาคม 2565
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 25 เมษายน 2565
6.ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
(ยกเว้นคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาล ให้ Download แบบฟอร์มใบตรวจร่างกายไปยื่นตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ ใกล้บ้าน
และนำผลตรวจร่างการมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์) หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์
28-29 เมษายน 2565
7.สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถารการณ์)30 เมษายน 2565
8.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 4 พฤษภาคม 2565
9.ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 โควตา ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS65 https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
4-5 พฤษภาคม 2565
10.สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 หรือรอบที่ 26 พฤษภาคม 2565
11.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 9 พฤษภาคม 2565
12.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะ 7-Eleven เท่านั้น)
18-20 พฤษภาคม 2565
13.รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร15-16 มิถุนายน 2565
14.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256520 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด12-11-2021 15:58:54

อ้างอิง https://www.admission.nu.ac.th/undergrad2.php

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่