สรุปการลาข้าราชการ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 2565

2253
0

การลาของข้าราชการ สรุปการลาข้าราชการ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2565)

การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการอยู่ ให้ทราบถึงระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น ในหนังสือที่ ศธ.0206.7/46 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ก.ค.ศ. ให้ยึดเอา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ไปพลางก่อน จนกว่า ก.ค.ศ. จะกำหนดระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะ

ผู้เขียนได้ทำการสรุปการลาของข้าราชการครู และพนักงานราชที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียน โดยยึดระเบียบดังกล่าวข้างต้น ในส่วนของพนักงานราชการนั้น ผู้เขียนสรุปจาก ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2552 ดังรูปข้างล่าง

การลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มา ดอกบัวใต้เสาชิงช้า

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
บทความถัดไปตารางสอบ IELTS 2022 ตารางวันสอบ ( TEST DATES ) โดยประมาณ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่