กรอกคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ ว17+PA อ้างอิงจากคู่มือการประเมิน ว17

4745
0

กรอกคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ ว17+PA อ้างอิงจากคู่มือการประเมิน ว17

เกณฑ์การตัดสิน แนะนำ

วิทยฐานะครูชำนาญการ
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
ส่วนที่ 2 ผลงานทางริชาการต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

หนังสือ ว17
หนังสือ วPA

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดโปรแกรม E-ปพ5 จากเว็บไซต์โรงเรียน
บทความถัดไปดาวโหลดฟรี คู่มือการสอนอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำตามหลักภาษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่