ไฟล์นำเสนอ PA รายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง 3 ไฟล์ แก้ไขได้

6074
0

รวมไฟล์นำเสนอ PA รายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง ว.PA ไฟล์พาวเวอร์พ้อย แก้ไขได้

วันนี้การศึกษาไทย ขอแนะนำเนื้อหา รวมไฟล์นำเสนอ PA รายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง ว.PA ไฟล์พาวเวอร์พ้อย แก้ไขได้

เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์  การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ที่สำคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตำแหน่งและวิทยฐานะ ตัวอย่าง นำ เสนอ PA

การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการนำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ ว.PA ไฟล์ ว. pa

วPA คืออะไร PA

หรือที่เรียกเต็มๆว่า Performance Agreement คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ซึ่ง PA คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งตรงสู่การบรรลุซึ่ง วิสัยทัศน์และพันธกิจ หรือความสำเร็จขององค์กร มีการทำข้อตกลงล่วงหน้าถึงกิจกรรม ตัวชี้วัดที่จะประเมิน ตลอดจนเกณฑ์ผ่าน โดยผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินสามารถร่วมกันกำหนด และข้อตกลงต่างๆ ต้องสอดคล้องกับคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งงานนั้น และ สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน/องค์กรนั่นเอง

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ PA ที่นี่ได้เลย มี 3 ไฟล์

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://docs.google.com

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 6 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้แนวข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สาระการเรียนรู้ภาษาภาษาอังกฤษ
บทความถัดไปแบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียน ป.1-3

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่