การประดับอินทรธนู ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

6
0
การประดับอินทรธนู ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

อ้างอิง https://www.facebook.com/InfographicTeacher

การประดับอินทรธนู ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

อินทรธนูข้าราชการครู คือ เครื่องหมายแสดงตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร พื้นสีเหลือง ตรงกลางมีตราสัญลักษณ์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านล่างเป็นตัวเลขแสดงระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจำนวนขีดแสดงระดับตำแหน่งมีดังนี้

  • ขีดเดียว หมายถึง ครูผู้ช่วย
  • ขีดสอง หมายถึง ครูชำนาญการ
  • ขีดสาม หมายถึง ครูชำนาญการพิเศษ
  • ขีดสี่ หมายถึง ครูเชี่ยวชาญ
การประดับอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

อินทรธนูข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

  • อินทรธนูแข็ง (กระดานบ่า) ติดที่บ่าเสื้อ
  • อินทรธนูอ่อน (กระดานบ่า) ติดที่บ่าเสื้อสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางตำแหน่ง เช่น ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ครูสอนพิเศษ เป็นต้น

การประดับอินทรธนูข้าราชการครู จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหันส่วนที่เป็นดิ้นวงกลมชี้ไปทางข้างหลัง

นอกจากนี้ ยังมีอินทรธนูแสดงประเภทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น อินทรธนูแสดงประเภทการบรรจุและแต่งตั้ง อินทรธนูแสดงประเภทวิทยฐานะ อินทรธนูแสดงประเภทตำแหน่งพิเศษ เป็นต้น

สรุปได้ว่า อินทรธนูข้าราชการครู เป็นสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งและสถานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจและเกียรติยศของวิชาชีพครู

การประดับอินทรธนู ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ที่มา https://www.ratchakitcha.soc.go.th

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่