ค้นหาข้อมูลจาก Google
บทความ

PLC คืออะไร ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community

PLC คืออะไร ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community


PLC คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นการร่วมมือกันระหว่างครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

PLC ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 6 ประการ ได้แก่

 1. เน้นการเรียนรู้ PLC มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยครูสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันความรู้และทักษะระหว่างกัน
 2. มีวัฒนธรรมร่วมมือกัน PLC สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ โดยครูและผู้บริหารต่างมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของกันและกัน
 3. ร่วมกันตั้งคำถาม PLC ส่งเสริมให้ครูตั้งคำถามต่อการปฏิบัติการสอนของตนเองและร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง
 4. เน้นการลงมือทำ PLC เน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 5. มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง PLC มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยครูและผู้บริหารร่วมกันกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนา
 6. เน้นที่ผล PLC มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูและผู้บริหารร่วมกันติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

ประโยชน์ของ PLC นั้นมีมากมาย ดังนี้

 • ช่วยให้ครูพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้
 • ช่วยให้ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้จากกันและกัน
 • ช่วยให้ครูทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ครูพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 • ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ครูสามารถประยุกต์ใช้ PLC ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของบริบทของสถานศึกษา เช่น PLC ระดับชั้นเรียน PLC ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ PLC ระดับโรงเรียน หรือ PLC ระดับเครือข่าย เป็นต้น

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button