สอบครูผู้ช่วย 2566 ต้องอ่านอะไรบ้าง เตรียมตัวยังไง?

10
0
สอบครูผู้ช่วย 2566 ต้องอ่านอะไรบ้าง เตรียมตัวยังไง?

เมื่อเราทราบแล้วว่าหลักสูตรการสอบมีอะไรบ้าง ก็ขอให้ทุกท่านที่ต้องการสอบครูผู้ช่วย มาศึกษากันว่าเราต้องอ่านหนังสืออะไรกันบ้างไปดูกันเลย

1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) วิชานี้เราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วิชาการศึกษา เป็นอีกหนึ่งวิชาที่หนักหน่วงมาก แต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยผ่านกการเรียนมาบ้างแล้ว การจะอ่านวิชานี้เราต้องตั้งสติให้มากๆนะคะ เพราะเนื้อหาเยอะมาก โดยเนื้อหาหลักๆมีดังนี้ การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก ฯ จิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คําปรึกษาในการวิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ การพัฒนาหลักสูตร ศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

2. วิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เช่น ภาษาไทย เอกภาษาอังกฤษ, คณิต, เอกสังคมศึกษา เป็นต้น

3. ความรอบรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) เนื้อหาในพาร์ทนี้คือเยอะมากๆเลยค่ะ แบ่งเป็น 2 เนื้อหาหลักๆ ดังนี้

3.1 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย

3.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

  • ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ภาคนี้จะเป็นการสัมภาษณ์โดยเปลี่ยนใหม่จากปีก่อนๆที่เป็นการสอบสอนค่ะ แต่ก็อาจจะโดนถามเกี่ยวกับการสอนก็ได้นะคะ แนะนำให้เตรียมตัวกันไปเยอะๆก่อนเลย ผู้เข้าสัมภาษณ์ต้องเตรียมตัวผ่านกระประเมิน ดังนี้

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน

3. ความสามารถด้านการนำเสนอ ด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

กำหนดการสอบครู ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
รับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2566
ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค และประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามวันเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สศศ.กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566

Link ลิงก์เข้าระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 รอบทั่วไป

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่