สหพันธ์ครูภาคเหนือ ทวงคืนสภาครูเพื่อเป็นหลักประกันให้เด็กไทย

23
0

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือกล่าวว่า สหพันธ์ครูภาคเหนือได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้นำองค์กรวิชาชีพครู 16 จังหวัดภาคเหนือกว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมี ส.ส.รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ส.ส.พรรคก้าวไกล ดร.วีรบูล เสมาทอง ปรธานส.ค.ท./คณะกรรมาธิการวิสามัญ นายวิสัย เขตสกุลเลขาธิการ ส.ค.ท.ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญวิทยากร

โดยมีนายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธาน สคน.เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ที่ประชุมมีมติสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.กศ.แห่งชาติ หมวดที่ 3 และหมวด ที่ 4 ม.32-56 ที่คณะอนุกรรมการยกร่างที่มี ดร.ดิเรก พรสีมา เป็นประธานฯ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติทวงคืนสภาครู
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการบริหารสภาวิชาชีพคือคุรุสภาเพื่อเป็นหลักประกันให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคการเมืองต่างๆสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขคำสั่งคสช.ฉบับที่ 7/2558 และฉบับที่ 17/2560 ตลอดจนเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขคำสั่งคสช.ฉบับที่ 19/2560 ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบไป เพื่อคืนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลมายัง อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาโดยเร็ว

โดยการแสดงพลังของครู 16 จังหวัดภาคเหนือกว่า 80,000 คนสวมเสื้อสีขาวทุกวันอังคาร และติดสติ๊กเกอร์ทวงคืนสภาครูที่รถทุกคันของครอบครัวครูเพื่อให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเห็นความสำคัญในร่างกฎหมายดังกล่าว

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ตารางสอบ IELTS 2022 ตารางวันสอบ ( TEST DATES ) โดยประมาณ
บทความถัดไปผลการประชุม ก.ค.ศ. เห็นชอบหลักเกณฑ์ ย้ายครูสังกัด ศธ. ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 2 ปี สามารถขอย้ายได้ ม.ค.ปี 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่