แก้เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ‘ว16-ว17’ ใช้ ‘จังหวัด’ เป็นฐานแทนแยกจัดราย สพท.

6
0

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ. ได้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศเกี่ยวกับการเปิดสอบครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นที่อัตราว่างที่มีอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ว17) และกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว16)

นายสุรินทร์ ยังกล่าวว่า สพฐ. ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก โดยเน้นการใช้จังหวัดเป็นฐานในการจัดสอบ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปัญหาในการส่งข้อสอบ และคาดว่าการสอบครูผู้ช่วย ว16 และ ว17 จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

นอกจากนี้ สำหรับการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการ สพท. และผู้อำนวยการสถานศึกษา จะมีการปรับหลักเกณฑ์เช่นเดียวกัน และสพฐ. กำลังจะสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสอบ

สุดท้าย สำหรับการบรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้บรรจุแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดอบรมและพัฒนาการปฏิบัติงาน ดังนั้น สพฐ. จึงได้แจ้งสพท. ให้จัดอบรมและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ และจะจัดอบรมเป็นรายภูมิภาคอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน 2567

เรื่องนี้เป็นการแสดงถึงการปรับเปลี่ยนและพัฒนาในการจัดสอบและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่