รวมไฟล์ ว PA/2564 ทุกอย่างที่นี่ที่เดียว

192
1

วPA วิทยฐานะครู ประกาศหลักเกณฑ์วิทยฐานะครู ว9/2564 รวมไฟล์ ว PA/2564 ทุกอย่างที่นี่ที่เดียว

การประเมินฯช่วงเปลี่ยนผ่าน

ว4 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ

ว3 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู

ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว11/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ว12/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

– ข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู

– ข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

– ข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564)

– คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564)

– คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว11/2564)

– คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว12/2564)


ดาวน์โหลดเอกสาร ว PA/2564 จากลิ้งค์ด้านล่าง

การประเมินฯช่วงเปลี่ยนผ่าน

ว4 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ

ว3 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู

ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว11/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ว12/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

    – ข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู

    – ข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

    – ข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    – คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564)

    – คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564)

    – คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว11/2564)

    – คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว12/2564)

ที่มา http://ita.rayong2.go.th

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่