บทความ

แผนภูมิความก้าวหน้าในวิชาชีพครูฯ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

แผนภูมิความก้าวหน้าในวิชาชีพครูฯ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เดิม กับ ใหม่

วิชาชีพครู คือ วิชาชีพทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และ การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจน ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา

ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ครูจึงต้องมีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ ผ่านการศึกษาอบรมมาอย่างเข้มข้น มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ

หน้าที่หลักของครู ได้แก่

  • สอนและถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักเรียน
  • ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
  • ปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  • ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชน

นอกจากนี้ ครูยังมีบทบาทสำคัญในการ

  • พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม
  • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
  • พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • ทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน

ครูจึงเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button