เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2566 ภายใน 10 พ.ค. 2566

84
0
เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2566 ภายใน 10 พ.ค. 2566

ล่าสุด! เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2566 ภายใน 10 พ.ค. 2566 นี้ สพฐ.มีหนังสือถึงทุกเขตพื้นที่ ให้แจ้งความประสงค์เปิดสอบ ภายใน 10 พ.ค.2566

เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2566 ภายใน 10 พ.ค. 2566

ที่ ศธ 04009/ว2091
ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และตามแนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) ก.ค.ศ. มีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 หรือเขตเดียว มีหน้าที่ดูแล ควบคุม และประสานงานเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในจังหวัด จนกว่าจะครบอายุการขึ้นปัญชีหรือบัญชีถูกยกเลิก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.6/ว 9 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 บางกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หรือมี แต่ไม่ครบตามจำนวนตำแหน่งว่าง จึงขอทราบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ประสงค์ะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 หรือไม่ โดยขอให้จัดทำข้อมูลตามแบบ 1 สำหรับลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 หรือเขตเดียว ซึ่งดูแลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ขอให้จัดทำข้อมูลบัญชีคงเหลือตามแบบ 2 โดยขอให้รายงานทุกครั้งที่มีการบรรจุด้วย

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลตามแบบดังกล่าว พร้อมรายชื่อผู้ประสานงานไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทาง e-mail.: bunju3@hotmail.com ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ก่อนนำส่งทางไปรษณีย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26 เมษายน 2566

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา KSP Self-Service 2566
บทความถัดไปสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป ปี 66 ต้องอ่านอะไร รู้ไว้จะได้บรรจุ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่