การเตรียมเอกสารนำเข้าระบบ DPA ปีงบประมาณ 2565

8956
0

การเตรียมเอกสารนำเข้าระบบ DPA ปีงบประมาณ 2565

กรณีใช้ ว9 PA อย่างเดียว คงวิทยฐานะ

แบบ PA3/ส (PDF.)

กรณีใช้ ว17 หรือ ว21 + ว9 (PA)ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

 1. แบบบันทึกข้อความขอนำเข้าระบบ DPA
 2. แบบ PA3/ส (pdf.)
  แบบคำขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ (pdf.)
 3. แบบสรุปคะแนน ว17 หรือ ว21 (pdf.)
 4. แผนการสอน 1 คาบ/ชั่วโมง (pdf)
  คลิปการสอน ไม่เกิน 60 นาที (mp4.)
  คลิปสภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจ ไม่เกิน 10 นาที (mp4)
  ผลลัพธ์ผู้เรียน ไม่เกิน 3 ไฟล์ (mp4/pdf/ภาพถ่าย pdfjpg,png)

การเตรียมเอกสารนำเข้าระบบ DPA ปีงบประมาณ 2565

หมายเหตุ
1. คุณครูทุกท่านสามารถลงวันที่ 30 กันยายน 2565 ในเอกสาร PA3/ส ได้เลยครับ

 1. คุณครูทุกท่านควรเตรียม PA3/ส แสนก (pdf) ไว้ให้พร้อม เพื่อนำเข้าระบบ DPA ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ครับ
 2. คุณครูท่านใดจะขอมี/ขอเลื่อน เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนแล้วให้เตรียมร่องรอยหลักฐานให้พร้อม เพื่อนำเข้าระบบ DPA เมื่อคุณครูพร้อม/คุณสมบัติครบ/ตามความสะดวกของคุณครูครับ

เข้าระบบ DPA
https://dpa-sso.otepc.go.th/login

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 3 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.
บทความถัดไปมาแล้ว! กำหนดการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่