ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวสอบราชการ

เช็กขั้นตอน สมัครสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam

สมัครสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam พร้อมเปิดกรอกข้อมูลล่วงหน้า

สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2567 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) โดยเปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)

การสมัครสอบ ก.พ. คืออะไร

การสมัครสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานให้หน่วยงานราชการ ซึ่งจัดสอบเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ สอบภาค ก. (วัดความรู้ความสามารถทั่วไป) สอบภาค ข. (วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) และสอบภาค ค. (วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2567

  1. เข้าเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
  2. เลือกเมนู “ระบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้า เพื่อเตรียมการสอบ ภาค ก. ปี 2567 ของสำนักงาน ก.พ.”
  3. อ่านรายละเอียด วัตถุประสงค์
  4. กรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องครบถ้วน
  5. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น และตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด บันทึกข้อมูล

หากผู้กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้เปลี่ยนชื่อ-สกุลหรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนในระหว่างนี้ จะต้องทำการยืนยันข้อมูลส่วนตัวใหม่

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

  1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  2. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
  3. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

การสมัครสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam พร้อมเปิดกรอกข้อมูลล่วงหน้า เป็นขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็วในการสมัครสอบ โดยช่วยลดความหนาแน่นในการเข้าเว็บไซต์ในวันรับสมัครสอบจริง อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องได้รับการตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนการสมัครจริง

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button