ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งแรกในการบรรจุเป็นข้าราชการครู

755
0

ครูผู้ช่วยคืออะไร ตำแหน่งหน้าที่เหมือนครูทั่วไปหรือเป็นเพียงผู้ช่วยของครู วันนี้เราจะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจและทำความรู้จักกับ “ครูผู้ช่วย” ให้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำแหน่งหน้าที่ รายละเอียดการสอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คุณสมบัติของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ตารางสอบ และอื่น ๆ ซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่สนใจอาชีพทางด้านการสอน อยากเป็นครู หรือผู้ที่กำลังจะลงสนามสอบในเร็ว ๆ นี้ เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝากเพียบ

ครูผู้ช่วย คืออะไร

ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งแรกในการบรรจุเป็นข้าราชการครู โดยเป็นตำแหน่งที่จะได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในระหว่างนี้ก็จะต้องมีการประเมินความพร้อมและความสามารถในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพครู ทั้งนี้ ก็เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากที่สุดนั่นเอง เมื่อครูผู้ช่วยผ่านขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้น รวมไปถึงผ่านการประเมินดังกล่าวแล้ว ก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็น “ครู” ต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย แบ่งออกเป็น คุณสมบัติทั่วไป ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  • สัญชาติไทย พร้อมทั้งมีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
  • อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ไม่เป็นหรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
  • ไม่เป็นคนจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในหรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
  • ไม่อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
  • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง ทั้งนี้ รวมไปถึงกรรมการบริหารพรรคด้วย
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ยกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
  • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เนื่องจากการกระทำผิดวินัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 หรือตามกฎหมายอื่น ๆ
  • ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 2. คุณสมบัติเฉพาะ
  • มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด
  • มีหลักฐานการอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
   • ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
   • หนังสือรับรองสิทธิ

ครูผู้ช่วย เปิดสอบเมื่อไหร่บ้าง

การสอบครูผู้ช่วย ไม่มีกำหนดการตายตัวว่าจะต้องมีการรับสมัครทุกปีเสมอไป แต่ส่วนใหญ่แล้ว หากมีการเปิดรับสมัคร ก็มักจะไม่ค่อยเปิดรับมากกว่า 1 รอบ/ปี ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดจะมีกำหนดการออกมา สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้โดยตรง ซึ่งการเปิดรับสมัครสอบนั้นจะมี 2 แบบ คือ การสอบรอบทั่วไปและการสอบกรณีพิเศษ สำหรับบุคคลที่ทำงานมาแล้ว 3 ปี

อ้างอิง
https://www.chulatutor.com/
https://www.kruchiangrai.net/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่