28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

9
0

สืบเนื่องจากวันที่ 28 กันยายนเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ แต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงชาติขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 อันมีนามว่า “ธงไตรรงค์” และทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง “ชาติ” คือประชาชน สีขาว หมายถึง “ศาสนา” และสีน้ำเงินหมายถึง “พระมหากษัตริย์” เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว

วันพระราชทานธงชาติไทย กำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย พร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประดับธงชาติไทยตามอาคาร สถานที่ราชการ สถานศึกษา และบ้านเรือน และจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยในหน่วยงานภาครัฐโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่