กรณีศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในสหรัฐอเมริกา

75
0
กรณีศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในสหรัฐอเมริกา

กรณีศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในสหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกา มีการรับรองตามรัฐธรรมนูญสำหรับประชาชนทุกคนในการเข้าถึงการศึกษาสิทธินี้ ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งของรัฐและรัฐบาลกลางรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา กำหนดว่าไม่มีรัฐใดที่จะ “ปฏิเสธบุคคลใดๆ ในเขตอำนาจของตนในการคุ้มครองกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน” (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่14) ซึ่งรับรองอย่างมีประสิทธิภาพว่าทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา

กฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาปี ค.ศ.1789 ซึ่งให้เงินรัฐบาลกลางแก่รัฐในการจัดตั้งโรงเรียน ในปี ค.ศ. 1837 มีการผ่านกฎหมาย MorrillAct ซึ่งกำหนดให้แต่ละรัฐจัดตั้งวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพื่อให้การศึกษาที่เหมาะสมแก่นักเรียน การกระทำดังกล่าวยังจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ที่ดินซึ่งได้รับที่ดินของรัฐบาลกลาง จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานต่อมาในปี พ.ศ.2405 ได้มีการผ่านพระราชบัญญัติที่อยู่อาศัยซึ่งอนุญาตให้ชาวตะวันตก สามารถเรียกร้องที่ดินและใช้เพื่อการศึกษาได้ การกระทำนี้เป็นการปูทางไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแห่งทั่วอเมริกา

วันนี้การศึกษา เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รับรองโดยกฎหมายของรัฐ และรัฐบาลกลางพลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน โดยไม่คำนึงถึงรายได้หรือเชื้อชาติ รัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นต้องจัดหาทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอสำหรับโรงเรียนของรัฐ ในขณะที่ผู้ปกครองมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานของตนได้รับการศึกษาที่ดีกฎหมายของรัฐบาลกลางยังมีบทบาทในด้านการศึกษาอีกด้วย ตัวอย่าง เช่น พระราชบัญญัติ No Child LeftBehind กำหนดให้โรงเรียนทุกแห่งที่ได้รับทุนจากรัฐบาลกลาง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด นอกจากนี้หัวข้อของพระราชบัญญัติการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ยังให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักเรียนที่มีรายได้น้อยเพื่อช่วยให้พวกเขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีความสำคัญในการสร้างหลักประกันว่าชาวอเมริกันทุกคน สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีราคาย่อมเยารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา คุ้มครองสิทธิของทุกคนในการศึกษาและกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางรับรองว่าสิทธินี้ได้รับการยึดถือ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้เช็กวันหยุดยาว เดือนธันวาคม วันหยุดราชการ ปี2565
บทความถัดไปบัญชีครุภัณฑ์ 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่