บัญชีครุภัณฑ์ 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567

761
0

บัญชีครุภัณฑ์ 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567

สพฐ. ได้ออกแนวทาง บัญชีครุภัณฑ์ 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 สพฐ. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 จาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางในการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ เพื่อการสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุง อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงครุภัณฑ์ โดยจะออกคู่มือมาทุกปีงบประมาณ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารการจัดตั้งงบ ปี 2567 ตามลิงก์ด้านล่าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปี-2567-งบลงทุน-ปรับ-10.11.2565

1.-บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้ง-น.16-23-ปรับ-10.11.65

2.-แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง-ค่าครุภัณฑ์-2567

3.-ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน-สิ่งก่อสร้าง-ปี-2567-น.74-98

4.-ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข-ปี-2567-น.99-101

5.-แบบฟอร์มคำขอตั้ง-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-น.105-120

6.-แบบขอค่าขนส่งวัสดุ-น.121-122

7.-ตัวอย่าง-รายละเอียดการซ่อมแซมอาคารทั่วไป-น.123-125

7.1-ตัวอย่าง-รายการซ่อมแซมอาคารทั่วไป-น.126-134-ป-1

7.2-ตัวอย่าง-ประมาณราคาซ่อมแซมทั่วไป-น.135-139-ปร

8.-แบบยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย-น.140-141

9.-ตารางการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวม-น.161-172

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างอิงไฟล์จาก https://www.kruupdate.com/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้กรณีศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในสหรัฐอเมริกา
บทความถัดไปเห็นชอบแยก วิชาประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งรายวิชาพื้นฐานแล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่